Skadereparation

När du lämnar in bilen till oss ombesörjer vi hela reparationsprocessen, från skadekontroll, kalkyl till försäkringsbolaget, byte och riktningsarbete, lackering, slutmontering och leverans.

Samtidigt som du visar bilen kommer vi överens om när du kan lämna den för reparation.

Normalt tar en skadereparation mellan tre och fyra dagar beroende på skadans omfattning.