Försäkringsbolag

Länkar till skadeanmälan

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
0470-720000
http://www.lansforsakringar.se/privat/forsakring/skador/anmal_skada/anmalskada/sidor/default.aspx?secure=tru

IF
0771–44 10 44
http://www.if.se/web/se/Privat/Vidskada/Fordonskada/Pages/default.aspx

MODERNA
0200-213213
http://www.modernaforsakringar.se/Forsakringsbolag-forsakring/Anmal-skada/Motor/

TRYGG HANSA
0771-110110
http://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/pages/anmal-skada-fordon.aspx

DINA FÖRSÄKRINGAR
020-120 00 25
http://www.dina.se/Anmal-skada/Anmal-skada/Anmal-skada—Privatperson1/

ICA FÖRSÄKRINGAR
033-47 47 90
https://www.icaforsakring.se/anmal-skada/skadeanmalan-bil/